Region Blekinge
 
Nyheter
 • Blekingedagen - en viktig mötesplats för samtal

  Blekingedagen i onsdags bjöd på många inspirerande exempel på hur vi kan skapa Attraktiva Blekinge som är långsiktigt hållbart: socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
  Publicerad 141024 Läs mer

 • Jämställdhet - en tillväxtfaktor

  Jämställdhet leder till ökad tillväxt och regional konkurrenskraft. Region Blekinge har därför startat upp ett långsiktigt utvecklingsarbete inom ett flertal områden i syfte att främja tillväxt och regional attraktionskraft genom ökad jämställdhet.
  Publicerad 141002 Läs mer

 • Blekingsk slöjd i japansk resehandbok

  En nyutkommen bok i Japan om svensk slöjd har gett stort utrymme till den blekingska slöjden. Boken är en resehandbok och rymmer allt från Blekinge-söm till sameslöjd.
  Publicerad 141002 Läs mer

Fler nyheter

Ökat samarbete i Sydsverige, men ingen storregion

Det blir inte någon ny storregion för Södra Sverige. Däremot så kommer samarbetet mellan regionerna att fördjupas.
Publicerad 141029 Läs mer

Region Bleinge håller slutseminarium om BSR TransGovernance

Region Blekinge håller slutseminarium kring det internationella projektet TransGovernance. Projektet har undersökt beslutsprocesser inom infrastruktur och transportsatsningar för att ge råd och rekommendationer för en effektivare samverkan mellan olika beslutsnivåer i samhället.
Publicerad 141030 Läs mer

Tre härliga filmer om Blekinge

 

BMSP_logo

 

 

 

På gång
 • 141105 Tillsammans skapar vi ett attraktivt eSamhälle i Blekinge och blir bäst i Sverige på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. NetPort Science Park bjuder in dig till en halvdag med intressanta presentationer och interaktiva sessioner. Läs mer

 • 141106 Hur kan företag genom hållbarhet och socialt ansvarstagande bli lönsamma? Hur kan man driva ett företag med sunt förnuft och samtidigt med långsiktigt mindset? Läs mer

 • 141113 EnergiTing Sydost arrangeras för femte året av Energikontor Sydost. EnergiTing Sydost är heldagskonferens ägnad åt energi- och klimatfrågor i ett regional perspektiv med utblick i Sverige och världen. Läs mer

 • 141119 Välkommen till konferensen Lyft näringslivet! Kvinnors företagande en viktig tillväxtfråga för Blekinge. Läs mer

Till kalendern

TwitterfardtjanstBlekingetrafiken
Kompetens i BlekingeKultur i BlekingeLänsbibliotek sydostMusik i BlekingeSmåland - Blekinges BrysselkontorSydsvenskregionbildning

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström