Gå direkt till innehållet

Färdtjänst

Nyheter gällande färdtjänsten!

Från och med måndag 15 maj 2017 börjar vi använda en ny blankett för ansökan om färdtjänst. Blanketten är mer omfattande än den tidigare, men innehåller fler kryssfrågor och ska förhoppningsvis vara enklare att fylla i. Som tidigare är det viktigt att du som söker läser hela blanketten och svarar på alla frågor. Annars kan vi behöva skicka tillbaka blanketten för komplettering, vilket naturligtvis försenar utredning och beslut.

Äldre blanketter kan också användas under en övergångstid men vi rekommenderar att den nya blanketten används om det är möjligt.

Från 15 maj blir färdtjänstkortet kostnadsfritt i och med att den tidigare avgiften på 75 SEK tas bort.

Förlängning av färdtjänsttillstånd

Från och med september 2016 kommer vi inte längre att skicka ut påminnelse till färdtjänstresenär att tillståndstiden håller på att gå ut. Färdtjänstresenär med tidsbegränsat tillstånd måste i fortsättningen själv bevaka när tillståndstiden går ut och vid behov göra en ansökan om förlängning. Använd blanketten ansök om färdtjänst som finns nere till höger på denna sida. Det går också att ringa till handläggarna och få en blankett skickad. 

Kontakt med en handläggare

Färdtjänsthandläggarna har ett gemensamt telefonnummer, 0455-233 90, som du kan ringa under telefontid vardagar 09.00-12.00. Om alla handläggare är upptagna kan du lämna ett meddelande och bli uppringd. Glöm inte att lämna namn och telefonnummer och gärna ett kort meddelande om ditt ärende. Du kan alltid nå oss via e-postmeddelande fardtjanst@regionblekinge.se eller lämna ett meddelande i växeln.

Behöver du av någon anledning komma i kontakt med en speciell handläggare, ring vårt gemensamma nummer vardagar 09.00-12.00 och lämna ett meddelande så kontaktar handläggaren dig.

Utanför kontorstid samt på helger och helgdagar är kontoret obemannat och då kan du kan inte nå oss. Tänk också på att det under semestertider och vid storhelger kan vara lägre bemanning och svårare att nå oss. Meddelanden, intyg och ansökningar kan alltid skickas via e-post till fardtjanst@regionblekinge.se. Vi läser e-postmeddelande vardagar 08.00-16.00.

Postadress:
Region Blekinge
Valhallavägen 1
371 41 Karlskrona
Telefonnummer till växeln: 0455-30 50 00
fax 0455-100 65

Rulllstol som säte vid färd

Resenär som måste sitta kvar i sin rullstol vid färdtjänst i färdtjänstens fordon måste skaffa ett intyg från förskrivaren av rullstolen att denna är godkänd att använda som säte vid färd. Intyget ska skickas in till färdtjänsthandläggarna på Region Blekinge. Vid nyansökan om färdtjänst ska intyget i förekommande fall bifogas ansökan.

Från och med 1 mars 2016 kommer resenär som inte skickat in sådant intyg nekas resa sittande i rullstol. Anledningen till åtgärden är ökad säkerhet för resenären. Rullstolarna måste vara godkända av respektive tillverkare avseende utrustning och hållfasthet i chassi och fästanordningar. Mer information om detta kan fås från förskrivare, Hjälpmedelscenter, Handläggare hos Region Blekinge och Blekingetrafikens beställningscentral.

Vem har rätt till färdtjänst?

Du kan få färdtjänst om du har ett funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. Tillfälliga funktionshinder berättigar inte till färdtjänst. Ansökningsblankett och mer information om Färdtjänst hittar du i menyn till höger.

Sjukresor

För resor till och från sjukvård och tandvård kan du använda sjukresor. För mer information se: http://www.1177.se/Blekinge/Regler-och-rattigheter/Sjukresor-i-Blekinge/

Har du frågor om att resa till vården med Blekingetrafikens Serviceresor, tåg, buss eller flyg, ring till Blekingetrafikens beställningscentral på telefon 0455-165 00. Öppettider måndag-fredag kl 06.00-21.00. Lördag, söndag och helgdag kl 08.00-21.00.

Har du frågor om att resa till vården med privat bil, kontakta Landstinget Blekinge på telefon 0455-73 10 97 (telefontid vardagar 8-12) eller e-post: helpdesk.sjukresor@ltblekinge.se.