Gå direkt till innehållet

Färdtjänst

Färdtjänsthandläggarna har fått ett nytt, gemensamt, telefonnummer. 0455-233 90. Via detta nummer kan du komma i kontakt med någon av oss under kontorstid, vardagar 08.00-16.00. Bästa tiden att ringa är mellan 08.00-12.00, då är vi lättast att nå. Övrig kontorstid, eller när alla handläggare är upptagna, kommer du att kunna lämna ett meddelande och bli uppringd. Vi ringer så snart vi har möjlighet. Glöm inte att lämna namn och telefonnummer och gärna ett kort meddelande om ditt ärende.

Du kan alltså inte längre ringa direkt till en speciell handläggare. Behöver du av någon anledning komma i kontakt med en speciell handläggare, ring vårt gemensamma nummer och lämna ett meddelande så kontaktar handläggaren dig.

Utanför kontorstid samt på helger och helgdagar är kontoret obemannat och då kan du kan inte nå oss. Tänk också på att det under semestertider och vid storhelger kan vara lägre bemanning och svårare att nå oss. Meddelanden, intyg och ansökningar kan  alltid skickas via mail till fardtjanst@regionblekinge.se. Mail läses under kontorstid som ovan.

Du kan även nå oss via e-postmeddelande fardtjanst@regionblekinge.se eller lämna ett meddelande i växeln.

Postadress:
Region Blekinge
Valhallavägen 1
371 41 Karlskrona
Telefonnummer till växeln: 0455-30 50 00
fax 0455-100 65

Viktig information!

Resenär som måste sitta kvar i sin rullstol vid färdtjänst i färdtjänstens fordon måste skaffa ett intyg från förskrivaren av rullstolen att denna är godkänd att använda som säte vid färd. Intyget ska skickas in till färdtjänsthandläggarna på Region Blekinge.

Vid nyansökan om färdtjänst ska intyget i förekommande fall bifogas ansökan.

Från och med 1 mars 2016 kommer resenär som inte skickat in sådant intyg nekas resa sittande i rullstol. Anledningen till åtgärden är ökad säkerhet för resenären. Rullstolarna måste vara godkända av respektive tillverkare avseende utrustning och hållfasthet i chassi och fästanordningar. Mer information om detta kan fås från förskrivare, Hjälpmedelscenter, Handläggare hos Region Blekinge och Blekingetrafikens beställningscentral.

Vem har rätt till färdtjänst?
Du kan få färdtjänst om du har ett funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. Tillfälliga funktionshinder berättigar inte till färdtjänst. Ansökningsblankett och mer information om Färdtjänst hittar du i menyn till höger.

Sjukresor
För resor till och från sjukvård och tandvård kan du använda sjukresor. För mer information se: http://www.1177.se/Blekinge/Regler-och-rattigheter/Sjukresor-i-Blekinge/

Har du frågor om att resa till vården med Blekingetrafikens Serviceresor, tåg, buss eller flyg, ring till Blekingetrafikens beställningscentral på telefon 0455-165 00. Öppettider måndag-fredag kl 06.00-21.00. Lördag, söndag och helgdag kl 08.00-21.00.

Har du frågor om att resa till vården med privat bil, kontakta Landstinget Blekinge på telefon 0455-73 10 97 (telefontid vardagar 8-12) eller e-post: helpdesk.sjukresor@ltblekinge.se.