Gå direkt till innehållet

Interconnect - internationellt projekt ska öka resandet med kollektivtrafiken

Bättre och mer hållbar kollektivtrafik har en nyckelroll i att minska bilberoendet i södra Östersjöområdet. Tjänster och produkter inom kollektivtrafiken kan utvecklas för att göra resandet mer hållbart, enklare och attraktivare -  både inom södra Östersjöns regioner men även mellan länderna. Det kan handla om att göra biljettsystemen mer kompatibla med varandra, skapa nya former av biljetter som gäller i flera länder, harmonisera tidtabeller eller ge bättre information.

Projektet Interconnect, som har tagits fram av ett antal aktörer inom kollektivtrafiken i södra Östersjön under ledning av Region Blekinge, ska ge förslag på åtgärder för att få människor att ställa bilen och i stället välja kollektivtrafiken. En förutsättning för att projektet ska bli verklighet är att projektet finansieras av Södra Östersjöprogrammet. Beslut om detta kommer i maj i år.

Tanken är att de nio organisationer från sex länder som ska delta i projektet ska utbyta erfarenhet och gemensamt föreslå nya lösningar som kan skapa ett ökat resande med kollektivtrafiken. Det finns många goda exempel inom området som genom projektet kan spridas över hela området .

Deltagare:

  • Region Blekinge (Lead Partner, Sverige)
  • Self-government of the Pomorskie Region (Polen)
  • The Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock (Tyskland)
  • Hanseatic City of Rostock (Tyskland)
  • Municipality of Guldborgsund (Danmark)
  • Klaipeda Public Transport Authority (Litauen)
  • Blekinge Institute of Technology (Sverige)
  • Euroregion Baltic International Secretariat (Polen)
  • Viimsi Municipality (Estland)

Planerad projekttid: 36 månader, juni 2017 – maj 2020
Beräknad budget: omkring 3,5 miljoner EUR