Gå direkt till innehållet

Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet.

Myndigheten ansvarar för regionens trafikplanering och hanterar de anmälningar som trafikbolag gör när de vill driva egen kollektivtrafik i konkurrens med de linjer som finns eller etablera nya linjer på helt nya sträckningar som inte tidigare trafikerats.

Myndigheten svarar för utvecklingen av kollektivtrafiken i länet och beslutar om vilka sträckningar som omfattas av den allmänna trafikplikten - dvs. den kollektivtrafik som utgör stommen i länet och som ska tillförsäkras allmänheten. Trafikplikten är ett offentligt serviceåtagande som måste upprätthållas för att regionens kollektivtrafik ska fungera såväl inom länet som den som sker över länsgränsen.

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory