Gå direkt till innehållet

EU & TEN-T

Transeuropeiska nätverk för transporter (TEN-T) är ett EU-initiativ för att stärka och länka samman transportsystemet i EU. Nätverket klassificeras i övergripande transportnät, respektive stomnät som binder samman Europa. Dessutom pekas nio huvudkorridorer ut. Den huvudkorridor som Sverige berörs av är korridoren mellan Helsingfors och Valetta som kallas för Scandinavian-Mediterranean Corridor.

Blekinge ingår i det övergripande transportnätet med våra hamnar i Karlshamn och Karlskrona samt med E22. Det är viktigt att arbeta med våra förbindelser till de utpekade huvudkorridorerna, den närmaste är den som i Sverige går mellan Stockholm och Malmö.