Gå direkt till innehållet

20 okt 2017

Hållbart koldioxidsnålt byggande och effektiv drift av fastigheter

Deltagandet är kostnadsfritt. Mötet arrangeras av Klimatsamverkan Blekinge, d.v.s Region Blekinge, Länsstyrelsen, Energikontor Sydost samt delfinansieras av Energimyndigheten.Fastigheters energianvändning är en viktig del vid övergång till ett hållbart samhälle. Energieffektivisering i befintliga fastigheter och nya metoder vid nybyggnad utvecklas hela tiden. Nätverk för kunskapsutbyte finns på flera håll i landet.

EU-finansiering är en möjlighet för att driva nätverk för kunskapsutbyte och utveckling eller göra någon förstudie inom fastighetssektorn.

Goda hus är en förening som satsar på forskning och utveckling enligt Triple Helixmodellen, dvs företag – akademi – offentliga verksamheter där föreningen är ett nav i arbetet. Vi vill utveckla nätverket i Blekinge med mål att tillsammans hitta en väg framåt för utveckling och kunskapsutbyte för att effektivisera fastigheters energiförbrukning.

Välkomna till ett seminarium om fastigheter och energi!


Plats: Ronneby Brunn
Tid: den 20 oktober klockan 08:30 – 12:00

Anmäl dig här

Deltagandet är kostnadsfritt. Mötet arrangeras av Klimatsamverkan Blekinge, d.v.s Region Blekinge, Länsstyrelsen, Energikontor Sydost samt delfinansieras av Energimyndigheten.

Agenda

8:30 – 9:00 Samling med kaffe
9:00 - 9:20 Exempel från Ronnebyhus - Kristian Olsér
9:20 – 9:50 Livscykelkostnader vid energiåtgärder - Daniel Svensson ESM AB
9:50 – 10:10 Paus
10:10 – 10:30 Goda hus – vad har hänt hittills - Stefan Olsson Energikontor sydost
10:30 – 10:45 Information om förstudiemedel för regionala projekt - Reg. Blekinge
10:45 – 11:05 Information om Horizon 2020 – Energikontor sydost - Lena Eckerberg
11:05 – 11:30 Diskussion
11:30 - 12:00 Sammanfattning


Avslutning med gemensam lunch

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory