Gå direkt till innehållet

Kultur & fritid

Vi jobbar aktivt för att kulturen i Blekinge ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund där alla har möjlighet att delta i kulturlivet.