Gå direkt till innehållet

Nominera till Region Blekinges kulturpris

Region Blekinges kulturpris kan tilldelas en person eller verksam förening som har utfört en värdefull gärning inom områdena vetenskap, teknik, litteratur, konst, musik, dans, journalistik eller folkbildning. Person som nomineras till priset ska vara bosatt i Blekinge län eller ha anknytning dit. Förening som har blivit nominerad skall ha sin hemvist i länet och vara verksam där. En nominering måste avse en annan person/förening och priset kan inte sökas för egen del. I nomineringen, som ska vara inlämnad innevarande år senast den 15 september, ska en motivering ges av vilken insats inom kulturlivet den nominerade har gjort och varför den bör uppmärksammas. Beslut tas av kultur- och fritidsnämnden. Prissumman är 40 000 kronor.


Ansökan skickas till:
Region Blekinge
Valhallavägen 1
371 41 Karlskrona

Vinnare av Region Blekinges kulturpris:

2017 - Föreningen Nässelfrossa
2016 - Ebbamåla bruk
2015 - Blekinge hembygdsförbund
2014 - Pinamackorna
2013 - Margaretha Skantze
2012 - Carina Reich
2011 - Karin Thunberg
2010 - Jan Lundgren