Gå direkt till innehållet

Regionala fritidsverksamheter

Blekinge Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Blekinge. Deras uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott. Blekinge Idrottsförbund har även ett regionalt uppdrag och regionala medel från Region Blekinge.

 

NYHET
Blekinges idrottspolitiska program har tagits fram för att överskådligt visa vilken roll idrotten har i samhället och dess möjligheter att utvecklas i regionen. Syftet med det idrottspolitiska programmet är att främja samarbeten och skapa en plattform från vilken idrotten genom samhällsstöd och ideellt engagemang kan utvecklas. Det innebär en utveckling av demokratin och samhällsutvecklingen, inte minst genom att idrotten har en naturlig roll i att arbeta med ledarfrågor, barn och ungdomar och allas möjlighet att vara med.

Med gemensamma krafter vill vi styra mot gemensamma mål.

Det idrottspolitiska programmet har tagits fram i samverkan med Blekinge idrottsförbund, fritidsförvaltningarna och folkhälsostrategerna i Blekinges fem kommuner samt Landstinget Blekinge och i dialog med idrottsföreningar. 

Remissperiod 15 februari – 15 maj

Det idrottspolitiska programmet antogs av Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd den 13 oktober 2017. Ärendet ska också behandlas av Regionstyrelsen, den 13 december 2017.
Inbjudan till remiss, remissutgåva samt version antagen av nämnd hittar du i kolumnen till höger.