Gå direkt till innehållet

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen kom till efter en statlig utredning 2009 och började gälla 2011. Kultursamverkansmodellen innebär att regionerna i Sverige även fördelar vissa statliga stöd till regionala kulturverksamheter. Modellen har kommit till för att ge ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Regionerna tar fram en regional kulturplan som underlag till Kulturrådet för att få statligt stöd att fördela. Kulturplanen tas fram i samverkan med kommunerna och i samråd civilsamhället och professionella kulturlivet i regionen.

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory