Gå direkt till innehållet

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen kom till efter en statlig utredning och har funnits sedan 2011. Kultursamverkansmodellen innebär att regionerna i Sverige nu fördelar även det statliga stödet till regionala kulturinstitutioner. Modellen har kommit till för att ge ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Regionerna måste ta fram en regional kulturplan som underlag för att få fördela det statliga stödet. Kulturplanen ska tas fram i samverkan och i samråd med kommunerna, civila samhället och professionella kulturlivet i regionen.