Gå direkt till innehållet

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen kom till efter en statlig utredning och började gälla 2011. Kultursamverkansmodellen innebär att regionerna i Sverige nu även fördelar det statliga stödet till regionala kulturinstitutioner. Modellen har kommit till för att ge ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Regionerna tar fram en regional kulturplan som underlag till Kulturrådet för att få statligt stöd att fördela. Kulturplanen tas fram i samverkan med kommunerna och i samråd civilsamhället och professionella kulturlivet i regionen.