Gå direkt till innehållet

Musik i Blekinge

Känner länsinnevånarna till vad Musik i Blekinge egentligen gör för skattepengarna?

Vi på Musik i Blekinge har ständig kontakt med oerhört många människor men få av dessa inser vidden av vår verksamhet. Vi är alla begränsade av vår kulturella och geografiska hemvist. Vi noterar i första hand vad som gäller för våra egna genrepreferenser och vad som händer på den egna orten.

Arrangörerna är mycket väl medvetna om den hjälp Musik i Blekinge ger den egna organisationen. Publiken har kanske lagt märke till loggan på en affisch eller noterat att Musik i Blekinge finns omnämnt i programbladet. Ytterst få i publiken är medvetna om att Musik i Blekinge hjälper till vid ytterligare flera tusen konserter under ett år.

Amatörmusikern, som med liv och lust tar till sig mesta möjliga vid ett utbildningstillfälle, anar knappast att Musik i Blekinge är inblandat i ca 1300 - vad vi kallar - övriga aktiviteter under året. 

Den musikintresserade allmänheten noterar att media ibland uppmärksammar musikaktiviteter i länet. Många gånger är det aktiviteter där Musik i Blekinge spelar en avgörande roll - utan att Musik i Blekinge nämns. Helt rätt, eftersom det är musikerna och aktiviteten som ska lyftas fram. Men, Musik i Blekinge behöver också synas för att i förlängningen nå fram till beslutsfattare med en tydlig bild av vad vi uträttar i den blekingska musikvärlden.

Länsmusikens uppdrag är att värna om det professionella musiklivet i länet, verka för ökade arbetstillfällen för frilansmusiker, ha ett särskilt ansvar för vår tids musik inom alla genrer, prioritera och utveckla barn- och ungdomsverksamheten, delta i fortbildningen av musiker och andra konstnärliga utövare, stödja och stimulera arrangörsledet, stödja och stimulera amatörverksamheten - särskilt inom ungdomsområdet, ta tillvara influenser från andra kulturer, samt medverka i bevarandet och utvecklingen av det svenska musikaliska kulturarvet.

Till Musik i Blekinges hemsida >>>

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory