Gå direkt till innehållet

Slöjd i Blekinge

Slöjd i Blekinges uppdrag är att väcka intresse för, främja och förmedla kunskap om slöjd och konsthantverk i hela Blekinge. Samt skapa samverkan med olika aktörer inom länet, i Sverige och internationellt. Med den egna regionens traditioner och behov som grund arbetar Slöjd i Blekinge för att slöjden och konsthantverket ska leva vidare.

Detta görs utifrån ett näringsinriktat, kulturarvsinriktat och kunskapsförmedlande perspektiv.

Slöjd i Blekinge vill att Blekinge ska vara en plats där hantverket är en naturlig del av människors vardag. En möjlighet till arbete och försörjning, en meningsfull fritidssysselsättning, en hälsofrämjande aktivitet och trevliga upplevelser.

Våra prioriterade områden är barn och unga, slöjd som näring, kunskapsförmedling, samt kulturarv och mångfald.

Slöjd för framtid och samtid!