Gå direkt till innehållet

Söka regionala kultur- och fritidsmedel

Hos Kultur och fritid går det att söka projektmedel och produktionsstöd som bidrar till att utveckla kulturen och samhällslivet i Blekinge. Det ska var intressant för en stor del av regionen,  nya former av samverkan samt projekt som har målgrupp barn och unga prioriteras. Ansökningarna ska förhålla sig till de regionala prioriteringarna i Blekinges regionala kulturplan 2018-2020. 

Ansökningsblanketter och vidare information hittar du under respektive rubrik.

Tänk på att det finns flera ställen att söka finanisering på, såsom regionala tillväxtmedel, EU-medel, utvecklingsbidrag hos Kulturrådet, Allmänna arvsfonden osv. Några länkar hittar du här till höger.