Gå direkt till innehållet

Publicerad 24 April, 2015

› Infrastrukturministern inbjuds komma till Blekinge

Regionråd Christina Mattisson bjuder tillsammans med landshövding Berit Andnor Bylund infrastrukturminister Anna Johansson till Blekinge. I sin inbjudan skriver de: "Sedan Berlinmurens fall har vårt län vuxit i betydelse för Sveriges handel med andra stater. Detta trots att OECD-rapporten för Småland-Blekinge pekar på brister i väg- och järnvägsinfrastrukturen som...

Publicerad 22 April, 2015

› Satsning ska stärka Blekinges konkurrenskraft och innovationsklimat

Region Blekinges satsar 6,7 miljoner kronor i Almi Invest Syd Fond II, en fond som ska användas för investering i tillväxtföretag och som totalt kommer att innehålla 200 miljoner kronor. Samtidigt beslutade styrelsen om en innovationsstrategi för Blekinge och att bilda ett innovationsråd. – Innovationer är grunden för vår utveckling och vä...

Publicerad 22 April, 2015

› Pinamackorna tog emot kulturpriset

I samband med regionstyrelsens möte fick artistgruppen Pinamackorna ta emot kulturpriset av Region Blekinges ordförande Christina Mattisson. Priset är på 40 000 kronor. Vid prisutdelningen deltog dansaren Anna Johansson (till vänster på bilden) och skådespelaren Emelie Trossö. Koreografen Emma Nordanfors var bortrest för tillfället. – Blekingarna har många berättelser som ä...

Publicerad 16 April, 2015

› Region Blekinge förbereder underlag till beslut om snabbtåg

Hur får vi den planerade höghastighetsbanan att byggas i en östlig sträckning med stationer i Växjö och Hässleholm? Vilka åtgärder bör göras på Blekinge kustbana för att korta restiden till Hässleholm? Region Blekinges arbetsutskott har beslutat att dessa för framtiden viktiga frågorna...

Publicerad 14 April, 2015

› Region Blekinges kulturpris 2014 går till artistgruppen Pinamackorna

Pinamackorna tilldelas Region Blekinges kulturpris med motiveringen:   ”Med ett lysande sceniskt tilltal har Pinamackorna i sina närvarande gestaltningar av blekingarnas minnen och liv, förnyat och vitaliserat scenkonsten i Blekinge. Gruppens innovativa scenföreställningar har återkommande överraskat sin publik genom sin multikonstnärliga kompetens, samtida metodik och kulturpolitiska udd.”   Pinamackorna är en tvärkonstnä...

Publicerad 9 April, 2015

› Minister bjuds till Blekinge

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, inbjuds till Blekinge av Region Blekinges ordförande Christina Mattisson och landshövding Berit Andnor Bylund i samverkan med BTH:s rektor Anders Hederstierna. Vid mötet, som förväntas äga rum före sommaren, kommer samtalen att handla om regionens utveckling och Blekinge Tekniska högskolas betydelse...

Publicerad 1 April, 2015

› Bred överenskommelse om sträckning för höghastighetsbana

En framtida sträckning av höghastighetsbanan mellan Jönköping och Malmö ska gå via Växjö, Älmhult och Hässleholm. Det anser företrädare för tolv kommuner, två lärosäten och två regionförbund som under onsdagen undertecknade en avsiktsförklaring om ett sydsvenskt samarbete f...

Publicerad 1 April, 2015

› Almi delar ut stipendier - 15.000 kronor till tre unga blekingar

I midsommarveckan, 14-18 juni, 2015 kommer Emax Sverige att arrangeras för fjortonde gången. Syftet med Emax är att skapa ett forum för Sveriges främsta unga entreprenörer (18-20 år) där de kan mötas för att få inspiration, kunskap och nätverk. Under fyra dagar mixas föreläsningar, sociala aktiviteter,...

Publicerad 1 April, 2015

› Ny webbplats för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Sajten riktar sig till personal på bibliotek i Blekinge och Kronoberg och erbjuder bland annat kompetensutveckling och omvärldsbevakning inom biblioteksområdet. Gå in på www.biblioteksutveckling.se

Publicerad 1 April, 2015

› Samverkansworkshop - Strukturbild Blekinge

30 mars genomfördes en samverkansworkshop för att diskutera hur vi kan och bör träffas även efter projektets slut för att fortsätta diskutera kopplingen kommunal fysisk planering och regionala utvecklingsfrågor. Mötet arrangerades av WSP, som i projektet Strukturbild Blekinge har uppdrag att ta fram förslag på lämplig stadigvarande mö...