Gå direkt till innehållet

Publicerad 30 Mars, 2016

› Infrastrukturen i Sydsverige måste byggas ut

Regeringen och Trafikverket måste inse att Blekinges strategiska läge är till nytta för hela Sverige. Det var huvudbudskapet när regionråd Christina Mattisson (S) på onsdagen talade på näringsdepartementets remissmöte angående inriktning för planering av infrastrukturen för Sveriges transporter. Näringsdepartementet och infrastrukturminister Anna Johansson anordnade under...

Publicerad 29 Mars, 2016

› Bygg Sydostlänken!

Bygg Sydostlänken. Det är ett lönsamt järnvägsprojekt för godstrafik som kan bidra till Sveriges utveckling och tillväxt. Det anser Region Blekinge jämte företag, regioner och kommuner som nu kräver att regeringen ser till att Sydostlänken tas med i Trafikverkets nya nationella plan. – Sydostlänken är samh...

Publicerad 17 Mars, 2016

› Startskott för Regionsamverkan Sydsverige

Under torsdagen samlades ett 70-tal politiker från södra Sverige i Rådhus Skåne för ett första möte med en ny viktig samarbetsorganisation för regionerna i södra Sverige. Det är en kraftfull samarbetsorganisation som omfattar områdena regional utveckling, infrastrukturplanering, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård. Geografin innefattar...

Inga taggar hittades.

Publicerad 16 Mars, 2016

› Digitaliseringen i Blekinge går allt snabbare

Blekinges arbete med att digitalisera samhälle och näringsliv har tagit fart på allvar. Flera aktiviteter inom Blekinges Regionala Digitala Agenda pågår och Region Blekinge har nyligen anställt en bredbandskoordinator som ska se till att regionen når målet 90 procent av hushållen i Blekinge ska ha tillgång till bredband på 100 megabit per...

Publicerad 16 Mars, 2016

› Fler tågavgångar, fler båtlinjer och kortare restider

Region Blekinges styrelse beslutade under onsdagen om ett nytt trafikförsörjningsprogram för Blekinge. Åtgärderna i programmet ska öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet i regionen genom bland annat flera tågavgångar, kortare restider, bättre landsbygdstrafik och en utbyggnad av båttrafiken för arbetspendlare och turister. Trafikförsörjningsprogrammet grundar sig...

Publicerad 16 Mars, 2016

› Blekingetågen punktligast i Sverige

Tågen i Blekinge är punktligast i landet – 80% av tågen är i tid. Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik om Punktlighet på järnväg 2015. Trafikverket har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. Hämta rapporten här. 

Inga taggar hittades.

Publicerad 16 Mars, 2016

› Satsning på nyanlända

Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns för att underlätta nyanlända barn och ungas etablering och delaktighet i samhället. Man efterlyser därför lokala kraftsamlingar från föreningslivet i hela landet! Läs mer om Nyanländasatsningen.

Publicerad 8 Mars, 2016

› Harold Jefta och Unit på turné till Sydafrika

Jazzsaxofonisten Harold Jefta och Musik i Blekinges jazzkonstellation Unit ska turnera i Kapstaden i Sydafrika under en vecka i april. Förhoppningarna är att turnén bland annat ska skapa kontakter för ett framtida gästbesök i Blekinge från sydafrikanska musiker och etablera kontakter mellan skolor i Blekinge och Sydafrika. Saxofonisten Harold Jefta är idag 82 år. Han flydde...

Inga taggar hittades.

Publicerad 3 Mars, 2016

› Kommunerna samordnar varudistribution

Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att finansiera ett projekt för att samordna transporter till kommunerna. Genom samordningen kommer transporterna minska och därmed även belastningen på miljön. Varje år gör kommunerna stora inköp som sedan distributören kör ut till de olika enheterna hos kommunerna. Det gör att en enhet på en kommun,...