Gå direkt till innehållet

Inga taggar hittades.

Publicerad 30 Maj, 2016

› Projektdag visar upp hur satsade miljoner utvecklar och stärker Blekinge

Varje år satsas runt 35 miljoner kronor på projekt som på olika sätt ska utveckla Blekinge. Det handlar om att skapa nya företag, fler arbetstillfällen och fler besökare till Blekinge. För att visa upp bredden av projekt som pågår i länet arrangerar Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge Projektdag Blekinge...

Publicerad 26 Maj, 2016

› Almi Invest investerar i Karlshamnsföretaget Forgotten Key

Almi Invest investerar en miljon kronor i Karlshamnsbaserade spelbolaget Forgotten Key. I emissionen på totalt två miljoner kronor deltar också Stockholmsbaserade The Springfield Project samt Krigskassa i Blekinge och Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse. Pengarna ska användas till att öka utvecklingstakten för kommande spel. Forgotten Key utvecklar så kallade atmosfäriska spel, det vill säga spel med...

Inga taggar hittades.

Publicerad 25 Maj, 2016

› 800 000 kronor till kulturen i Blekinge

Kulturrådet ger Region Blekinge 800 000 kronor i utvecklingsbidrag inom kultursamverkansmodellen. Pengarna ska gå till utveckling av samtidskonsten, utveckling av dansområdet tillsammans med andra regioner i Sydsverige och utveckling inom projektet Att skapa sin historia. Kulturrådet har fördelat 19 miljoner i utvecklingsbidrag till olika projekt runt om i landet. Region Blekinge har sökt medel till tre projekt – och samtliga blev...

Publicerad 12 Maj, 2016

› Blekinge fortsätter att växa

Blekinges folkmängd ökade under första kvartalet 2016 med 337 personer och uppgick till 156 590 personer den 31 mars. Samtliga länets kommuner, förutom Olofström, ökade sin befolkning under perioden. Endast Karlskrona kommun hade ett positivt födelsenetto under första kvartalet. Sett till hela Blekinge hade länet ett födelseunderskott, det vill säga att det...

Publicerad 4 Maj, 2016

› Södra östersjöprogrammet

I maj öppnar 2 nya utlysningar för Södra östersjöprogrammet.  9 maj - 17 juni: ordinarie utlysning inom samtliga prioriteringar 31 maj - 17 juni: såddfinansiering För den som vill diskutera sin projektidé erbjuder sekretariatet individuella projektkonsultationer i Växjö 17-18 maj. Anmälan görs senast 10 maj via onlineformuläret. Mer information om programmet finns p...

Publicerad 2 Maj, 2016

› Blekingeleden utvecklas i internationellt projekt

Nu ska Blekingeleden inventeras och utvecklas. Det ska göras i ett projekt som ska utveckla norra Europas lövskogsområden till attraktiva besöksdestinationer. Finansieringen kommer från EU:s Södra Östersjöprogram som nyligen beslutat att ge medel till flera Blekingeprojekt. Tre av de projekt som fått finansiering leds och genomförs av organisationer i Blekinge,...

Inga taggar hittades.

Publicerad 2 Maj, 2016

› Vart är EU på väg?

EU:s programperiod för 2016-2020 har precis inletts. Samtidigt börjar diskussionerna hur EU:s sammanhållningspolitik och budget ska se ut nästa period, alltså från 2021-2027. I veckans nyhetsbrev redogör vi för lite av det som diskuteras. Läs mer här.