Gå direkt till innehållet

Publicerad 11 December, 2018

› Stor jobbtillväxt i Blekinge

Nya siffror från SCB:s arbetsmarknadsstatistik visar att Blekinge hade den åttonde högsta jobbtillväxten i Sverige 2017. Antalet sysselsatta i Blekinge ökade med 975 personer under 2017, en ökning med 1,5 procent. Ökningen i riket som helhet uppgick till 1,4 procent. Totalt uppgick antalet sysselsatta i Blekinge under 2017 till 66 936. Flest nya jobb skapades i tillverkningsindustrin, en bransch där antalet sysselsatta annars har minskat...

Publicerad 7 December, 2018

› Region Blekinges kulturstipendier för 2018: fem stipendiater får 15 000 kr var

Region Blekinge delar årligen ut stipendier till kulturaktörer. Stipendierna kan ges inom samtliga kulturområden där även journalistik och humanitär verksamhet ingår. I år delar kultur- och fritidsnämnden ut stipendium till fem personer som får 15 000 kronor var. Stipendierna går till: Johannes Othén, Julia Svanberg, Hildur Höglind, Gurli Kruber,...

Publicerad 7 December, 2018

› Störst ökning i Blekinge inom kulturella och kreativa näringar

Den nya rapporten Kreametern Analys visar att kulturella och kreativa näringar ökar i hela Sverige, och allra mest i Blekinge där antalet verksamheter inom branschen ökade med 18 procent. Rapporten visar att kulturella och kreativa näringar står för 3,1 procent av Sveriges BNP. Förädlingsvärdet har ökat med 11 procent. Det pågå...

Publicerad 4 December, 2018

› Blekinges lövskog lyfts i internationell samverkan

Nyligen premiärvisades filmen ”Ronneby Brunnsskog. En skog för alla – året runt”, på Naturum, Ronneby. Filmen ingår som en del i Interreg South Baltic projektet Attractive Hardwoods, ett projekt där lövskogsområden i Blekinge, Polen och Litauen tillsammans utvecklar sin potential som besöksdestinationer. Nästa steg är en gemensam...

Publicerad 3 December, 2018

› Miljoner i EU-medel till Blekinge

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge har under sammanträdet den 30 november prioriterat de projekt som ska få medel från EU:s socialfond (ESF) och regionalfond (ERUF). - För att Blekinge ska växa och fortsätta utvecklas måste vi skapa ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv och se till att arbetslivet har tillgång till rätt kompetens,...

Publicerad 22 November, 2018

› Bildkonstnären Annika Ekdahl tilldelas Region Blekinges kulturpris

Region Blekinges kulturpris 2018 går till Annika Ekdahl. Motiveringen lyder: Region Blekinges kulturpris 2018 tilldelas bildkonstnären Annika Ekdahl. I Region Blekinges nya kulturplan ges bildkonsten en prioriterad roll inför det kommande tre åren. Annika Ekdahl är verksam och bosatt i Kyrkhult i Olofsröms kommun. Annika Ekdahls konstnärskap utgår från stora gobelängvävnader d...

Publicerad 21 November, 2018

› Den regionala bredbandsstrategin ska möjliggöra bredband till alla i Blekinge

En digital infrastruktur som når alla är en förutsättning för att alla ska ha möjlighet att ta del av det digitala samhället. För att se till att alla i Blekinge på sikt ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter antog idag Region Blekinges styrelse en regional bredbandsstrategi. Strategin ska bidra till att Blekinge ska...

Publicerad 12 November, 2018

› Blekingeborna blir allt fler

SCB:s senaste befolkningsstatistik visar att Blekinges befolkning fortsättningsvis växer. Det fösta kvartalet minskade befolkningen något, men under det andra och tredje kvartalet har befolkningen växt igen. Den 30 september var befolkningsantalet i Blekinge 159 838 personer. Det är en ökning med 467 personer från årsskiftet. Befolkningsökningen har varit störst i Karlshamn f...

Publicerad 12 November, 2018

› Medfinansiering till projekt om smart industri beviljat

Region Blekinge har beviljat medfinansiering till projektet Smart Industri i Blekinge 2.0. Projekttet syftar till att stärka förutsättningarna för att Blekinges industriföretag och industrinära tjänsteföretag ska öka sin konkurrenskraft och omställningsförmåga.  Blekinge är ett industrilän. Det finns en lång historia inom...

Publicerad 9 November, 2018

› Till dig som stödmottagare av regionala tillväxtmedel från Region Blekinge

Januari 2019 bildar Region Blekinge och Landstinget Blekinge en ny gemensam organisation. Den nya organisationen kommer också att heta Region Blekinge. Syftet med regionbildningen är att samla olika viktiga samhällsfunktioner i en och samma organisation. Visionen är att skapa den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. En ny region ger också...