Gå direkt till innehållet

Publicerad 10 Oktober, 2016

› EU-kommissionen väljer ut Blekingeprojekt

EU-kommissionen har valt ut två projekt som idag presenteras för regeringsrepresentanter vid EU-kommissionen i Bryssel – ett från Italien och ett från Blekinge, Sverige. Båda projekten bidrar till resultaten inom Europeiska Socialfondens så kallade sysselsättningsinitiativ och arbetar med att hjälpa unga in på arbetsmarknaden. Målgruppen är de unga kvinnor och mä...

Publicerad 13 Juni, 2016

› Hästnäringen i Blekinge bidrar till nya företag och arbetstillfällen

Hästnäringen är ett ganska dolt företagande i Blekinge, men sysselsätter flera hundra personer runt om i länet. Bara i Karlshamns kommun arbetar sammanlagt nästan 200 personer på hel- eller deltid inom näringen. Projektet Hästnäringen i Blekinge län ska stärka och skapa bättre föruts...

Publicerad 29 April, 2016

› Nya projekt för stärkt östersjösamarbete i Blekinge

Övervakningskommittén för EU:s södra östersjöprogram har tagit beslut om vilka projekt som beviljas medel i programperiodens första utlysning. Beslutsmötet hölls i Kalmar 26-27 april och av totalt 27 inlämnade projekt har 10 projekt beviljats medel för de kommande tre åren. Beslutet innebär att drygt 110 miljoner av programmets totala...

Publicerad 29 Januari, 2016

› Studentregion Blekinge ska sprida positiva bilder av Blekinge

BTH:s studenter är viktiga för Blekinge. Om studenterna får en positiv bild av Blekinge är det förmodligen större chans att de återvänder hit som turister eller kanske till och med bosätter sig här. Studentregion Blekinge ska skapa en attraktiv studiemiljö för BTH-studenterna och ge dem en positiv bild av...

Publicerad 24 Juni, 2015

› Miljoner ur EU:s fonder satsas i Blekinge

Strukturfondspartnerskapet i Skåne och Blekinge har efter ett prioriteringsmöte beslutat vilka projekt som ska få medel ur Regionala Europeiska Utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden. – Vi har tagit beslut om viktiga projekt som ska bidra till att stärka tillväxten och öka sysselsättningen i Blekinge, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge. Genom projekten satsar vi...

Publicerad 1 April, 2015

› Samverkansworkshop - Strukturbild Blekinge

30 mars genomfördes en samverkansworkshop för att diskutera hur vi kan och bör träffas även efter projektets slut för att fortsätta diskutera kopplingen kommunal fysisk planering och regionala utvecklingsfrågor. Mötet arrangerades av WSP, som i projektet Strukturbild Blekinge har uppdrag att ta fram förslag på lämplig stadigvarande mö...