Gå direkt till innehållet

Publicerad 16 Juni, 2016

› Besöksnäringen, handeln och landsbygdsföretagen i Blekinge ska stärkas med EU-medel

Strukturfondspartnerskapet i Skåne Blekinge har vid sitt sammanträde den 14 och 15 juni prioriterat de projekt som ska få medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Totalt är det drygt 170 miljoner kronor som investeras i projekt i Skåne och Blekinge. – De projekt vi prioriterat ska bidra till att stärka Blekinges utveckling och öka företagens konkurrenskraft, sä...

Publicerad 8 December, 2015

› Miljoner investeras för att stärka Blekinges utveckling och konkurrenskraft

Strukturfondspartnerskapet i Skåne Blekinge har vid sitt sammanträde den 7 och 8 december prioriterat de projekt som ska få medel ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden. Totalt är det ca 200 miljoner kronor som investeras i projekt i Skåne och Blekinge. – Genom projekten skapar vi förutsättningar att stödja och utveckla socialt företagande, ökad anv...