Gå direkt till innehållet

Publicerad 16 December, 2015

› Media Evolution

Media Evolution är ett omfattande samverkansprojekt med Skåne och Blekinge. Syftet är att öka attraktionskraften inom området kulturella och kreativa näringar. Klustret Media Evolution samlar över 400 företag, inom områden som media, reklam, spel och film. Tanken är att företagen, genom att jobba tillsammans, ökar företagens och regionens konkurrenskraft. Projektet har...