Gå direkt till innehållet

Publicerad 25 Januari, 2018

› Regional bredbandsstrategi för Blekinge ute på remiss

Under onsdagens möte antog regionstyrelsen arbetsutskott ett remissförslag till aktualisering  av den regionala bredbandsstrategin för Blekinge, som ska gälla för åren 2018-2020. Förslaget skickas ut på remiss under perioden 1 februari – 31 mars 2018. Synpunkter på strategin skickas till kansli@regionblekinge.se senast den 31 mars 2018. Den regionala bredbandsstrategin för Blekinge syftar...

Publicerad 8 Juni, 2017

› Remiss för Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020

Remissförslaget till Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 godkändes av Regionstyrelsen den 14 juni. Synpunkter på remissförslaget kan lämnas fram till och med den 30 september. Synpunkter skickas till kansli@regionblekinge.se  I remissvaren bör det tydligt anges vilket kapitel eller avsnitt i remissutkastet som synpunkten avser. Den slutgiltiga versionen av kulturplanen kommer beslutas av Regionstyrelsen den 15 november 2017 f...

Publicerad 20 Februari, 2015

› Bredbandsstrategi för Blekinge på remiss

Blekinges Regionala Digitala Agenda sätter målen för hur Blekinge ska nå målet i Blekingestrategin: 2020 utmärker sig Blekinge som ett attraktivt eSamhälle där en stor del av befolkningen använder digitala tjänster. Den Regionala Digitala agendan är utvecklad i bred samverkan där olika aktörer leder olika delar. L...