Gå direkt till innehållet

Publicerad 29 Juni, 2017

› Regioner lämnar synpunkter på sammanhållningspolitiken till EU-kommissionen

Inför EU:s nya programperiod från 2020 har flera regioner och strukturfondspartnerskap tillsammans med SKL lämnat sina synpunkter om vad som är viktigt att utveckla i nästa programperiod, med start 2020, när det gäller sammanhållningspolitiken. De fonder som strukturfondspartnerskapen hanterar är ett viktigt verktyg för att utveckla regioner och stärka sammanhå...