Gå direkt till innehållet

Publicerad 1 April, 2015

› Samverkansworkshop - Strukturbild Blekinge

30 mars genomfördes en samverkansworkshop för att diskutera hur vi kan och bör träffas även efter projektets slut för att fortsätta diskutera kopplingen kommunal fysisk planering och regionala utvecklingsfrågor. Mötet arrangerades av WSP, som i projektet Strukturbild Blekinge har uppdrag att ta fram förslag på lämplig stadigvarande mö...

Publicerad 27 Februari, 2015

› Tematiska möten - Strukturbild Blekinge

Under februari har vi haft två tematiska möten för att diskutera vilka regionala kartor länets aktörer lokalt och regionalt behöver som ett kunskaps-, besluts- och planeringsunderlag framöver. Områdena för de tematiska mötena bestämdes på startmötet den 9 december, då representanter från kommunerna, lä...