Gå direkt till innehållet

Publicerad 28 Maj, 2015

1,4 miljoner till projekt som bidrar till utveckling av Blekinge

Region Blekinges arbetsutskott har beslutat att anslå drygt 1,4 miljoner kronor i regionala utvecklingsprojekt. Projekten ska på olika sätt bidra till Blekingestrategins mål att skapa ett attraktivare Blekinge.

För projekt Hållbar kommun- och regionsutveckling får Blekinge Tekniska Högskola 225 000 kronor ur anslaget för regionala tillväxtåtgärder. Inom projektet ska man utveckla en metodik för att utvärdera i vilken grad de beslut som fattas i kommuner och regioner är hållbara. Projektet kommer att tillsammans med kommuner och regioner i Sverige testa och vidareutveckla en strategisk modell för hållbarhet. Den övergripande målsättningen i projektet är att hjälpa kommuner och regioner att gå mot hållbar utveckling.
I projektet deltar kommunerna i Hudiksvall, Karlskrona, Nybro, Oskarshamn, Ronneby, Torsås och Västervik samt Region Jönköping, Region Blekinge och Åland.
Projekttid: 2015-03-27 – 2018-03-27

Projekt Till Havs! Havsbaserad vindkraftsmöjligheter i Blekinge drivs av Sölvesborgs kommun och beviljas 300 000 kronor för att genom information och utbildning förbereda de företag och människor som kan tänkas bli involverade i vindkraftsutbyggnaden. För de regionala företagen är vindkraft en ny bransch vilket gör att det finns behov av stöd för att knyta kontakter och för att kvalificera sig som leverantörer och framgångsrikt konkurrera i kommande upphandlingar. Projektet genomförs i samverkan med Energikontor Sydost och företagarnätverket Tech Network. Övriga kommuner i Blekinge kommer också att involveras.
Projekttid: 2015-08-01 – 2016-05-31

Långsiktig hållbar utveckling av Blekinge Health Arena är ett projekt som drivs av Blekinge Health Arena ideell förening. Projektet beviljas 275 270 kronor för att utveckla en långsiktig plan med finansiering för Blekinge Health Arenas verksamhet baserat på tre fokusområden; idrott, folkhälsa samt forskning, innovation och företagsutveckling. Projektet finansieras också av Landstinget Blekinge. Blekinge Health Arena ska vara en del i det folkhälsoarbete som ska genomföras i Blekinge kopplat till den länsövergripande folkhälsopolicyn.
Projekttid: 2015-03-01 – 2015-12-31

Projekt Blekingedagen 2015 . Regionstyrelsen arbetsutskott anslår 370 000 kronor för att genomföra Blekingedagen 2015. Blekingedagen 2015 syftar till att vara en arena och en mötesplats där Blekinges utveckling står i fokus. Årets Blekingedag genomförs i Ronneby inom temat kultur – ett verktyg för regional utveckling. Dagen kommer att handla om tre olika perspektiv där kulturen bidrar till samhällsutveckling: kultur och stadsutveckling, kultur och hälsa samt kultur och utbildning. Kulturen är en viktig del i arbetet att enligt Blekingestrategin bygga det attraktiva Blekinge. Blekingedagen 2015 genomförs den 30 september.
Projekttid: 2015-05-01 – 2015-12-31

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar