Gå direkt till innehållet

Publicerad 17 Maj, 2018

1,9 miljoner kronor till Skapande skola i Blekinge

Alla länets kommuner samt Karlshamn och Karlskrona Montessoriskolor  får dela på 1,9 miljoner kronor när Kulturrådet fördelar bidraget Skapande skola inför nästa läsår.

Bland kommunerna finns Karlskrona som får 600 000 kronor till projekt i både för- och grundskolor och Olofström som valt att satsa på konstupplevelser med efterföljande workshops under kommande läsår.

I Karlskrona satsar man, förutom det fortsatta arbetet med Skapande skola i grundskolan, på att nå förskolebarn i områden som har låg tillgång till kultur. Projektet koncentreras till förskolor som har långt avstånd till kultur och involverar aktörer inom film, hantverk, dans och drama, ett fokus som överensstämmer med Kulturrådets proriteringar.

I Olofström prioriteras 200 elever som under ledning av en konstpedagog ska möta platsspecifik konst och där upplevelsen bearbetas med att eleverna själva skapar.

Skapande skola-fakta 2018 

Kulturrådet fördelar 186,5 miljoner kronor till Skapande skola-aktiviteter i landets grundskolor och förskolor inför läsåret 2018/2019. 

261 kommuner, 122 fristående och 2 statliga huvudmän beviljas stöd. Ytterligare 60 fristående skolor deltar i aktiviteter med kommunala huvudmän. 

848 000 grundskoleelever och 25 000 förskolebarn berörs av satsningen.

10,3 miljoner går till förskolor i områden som har låg tillgång till konst och kultur.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar