Gå direkt till innehållet

Publicerad 25 Januari, 2018

Regional bredbandsstrategi för Blekinge ute på remiss

Under onsdagens möte antog regionstyrelsen arbetsutskott ett remissförslag till aktualisering  av den regionala bredbandsstrategin för Blekinge, som ska gälla för åren 2018-2020.

Förslaget skickas ut på remiss under perioden 1 februari – 31 mars 2018. Synpunkter på strategin skickas till kansli@regionblekinge.se senast den 31 mars 2018.

Den regionala bredbandsstrategin för Blekinge syftar till att främja utbyggnaden av bredband enligt regeringens beslutade mål och är viktig för att kunna ta till vara på digitaliseringens möjligheter i länet. För att skapa förutsättningar att nå regerings beslutade mål krävs gemensamma riktlinjer och rekommendationer som Region Blekinge, länets kommuner, Länsstyrelsen och Landstinget kan ställa sig bakom.

Under perioden 2018-2020 kommer Region Blekinge, inom projektet Digitala Blekinge, ta fram en ny bredbandsstrategi för Blekinge som ska gälla för perioden 2020-2025. Den strategin kommer att fokusera på regeringens bredbandsmål till 2023 och 2025. 

Remissversion Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018-2020

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory