Gå direkt till innehållet

Publicerad 28 Februari, 2018

Aktualisering av regional utvecklingsstrategi ute på remiss

Under onsdagens möte antog regionstyrelsens arbetsutskott ett remissförslag till aktualisering (uppdatering) av den regionala utvecklingsstrategin för Blekinge 2014-2020, Attraktiva Blekinge.

Region Blekinge har inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i Blekinge aktualiserat den regionala utvecklingsstrategin för perioden 2014 – 2020. Enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete SFS 2017:583,12 §, ska den regionala utvecklingsstrategin uppdateras löpande.

Den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin remitteras till länets kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge och andra organisationer och föreningar som kan ha intresse av strategin. Efter formell remissbehandling är planeringen att regionstyrelsen ska besluta om aktualiseringen av Attraktiva Blekinge – regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014-2020 i juni 2018.

Eventuella synpunkter på strategin ska lämnas skriftliga via ett webbformulär på http://bit.ly/remissattraktivablekinge eller via e-post i PDF-format till kansli@regionblekinge.se senast 30 april 2018.

Attraktiva Blekinge - Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014-2020, remissversion (PDF)

Pratbubbla Kommentarer (1)

Skriv kommentar

Eric Aronsson

31 mar, 2018

Mycket bra förslag som jag stöder fullt ut!