Gå direkt till innehållet

Publicerad 16 Juni, 2016

Besöksnäringen, handeln och landsbygdsföretagen i Blekinge ska stärkas med EU-medel

Strukturfondspartnerskapet i Skåne Blekinge har vid sitt sammanträde den 14 och 15 juni prioriterat de projekt som ska få medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Totalt är det drygt 170 miljoner kronor som investeras i projekt i Skåne och Blekinge.

– De projekt vi prioriterat ska bidra till att stärka Blekinges utveckling och öka företagens konkurrenskraft, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge. Projekten stärker handeln och besöksnäringen i Blekinge, gör transporter inom kommunerna hållbara och stödjer små företag på Blekinges landsbygd.

Några av de insatser som får medel ur Europeiska Socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden:

Stärkt kompetens i handeln
Många av företagen inom handeln i Blekinge har svårt att rekrytera kompetenta medarbetare. Projektet ska kartlägga behovet av kompetens och genomföra insatser för att höja kompetensen bland företag som är verksamma inom handeln i Blekinges fem kommuner. Karlskrona kommun är projektägare och projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) med närmare 7 miljoner kronor.
Kontaktperson: Carl-Axel Ottosson, Karlskrona kommun, 0455-30 30 46

Competence Academy Tourism
Tillsammans med Tourism in Skåne ska Region Blekinge arbeta med att stärka kompetensen hos företag inom besöksnäringen med fokus på innovationer och tjänsteutveckling. Projektägare är Tourism in Skåne. Projektet beviljas drygt 12 miljoner kronor från ESF.
Kontaktperson: Leif Wictorén, Region Blekinge, 0703-88 77 77

BLUTSAM
Projektet ska bidra till ökad kompetens hos drygt 270 anställda som är verksamma i företag på Blekinges landsbygd. Projektägare är Länsbygderådet Blekinge som beviljas drygt 5 miljoner kronor i finansiering från ESF.
Kontaktperson: Anders Andersson, Länsbygderådet, 0734-44 04 10

Kommunal Samordnad Varudistribution
Projektet ska införa en samordnad, kommunal varudistribution för Sölvesborg, Karlshamn, Olofström och Bromölla kommuner. En samordnad varudistribution innebär att varorna levereras till en distributionscentral där varorna sampackas och distribueras samordnat i stället för att olika transportörer levererar till varje enhet. Det underlättar för lokala företag som vill leverera till kommunerna och bidrar samtidigt till mer hållbara transporter. Projektägare är Energikontor Sydost som beviljas 1,3 miljoner kronor i finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Kontaktperson: Ulf Hansson, Energikontor Sydost, 0701-41 54 12

Personal IntegrationsKompetens
Projektet ska höja kompetensen kring mottagande av nyanlända och asylsökande inom kommunala förvaltningarna. Områden som berörs är bland andra skola, omsorg och bostad, samordning mellan kommunala förvaltningar och myndigheter, administrativa och juridiska aspekter när det gäller mottagandet av människor på flykt samt attityder och värderingar. Projektet omfattar kommunerna i Sölvesborg, Olofström, Karlshamn och Karlskrona och tilldelas 5,8 miljoner kronor ur Europeiska Socialfonden (ESF). Projektägare: Sölvesborgs kommun.
Kontaktperson: Clemens Malmberg, 0456 816110

Tioprojektet
Tioprojektet ska förbättra möjligheten för tillgång till bredband i Blekinge. Målet är att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till en tillfredsställande bredbandsanslutning med en kapacitet på minimum 100 Mbit/s. Projektet ska ta fram en eller flera koncept för att skapa förutsättningar för god bredbandsuppkoppling i de vita fläckarna i Blekinge. Projektägare är Affärsverken Karlskrona AB.
Kontaktperson: Jan Lindqvist, 0708-78 33 53.

Strukturfondspartnerskapen i Skåne-Blekinge har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet. För mer information, se eu.tillvaxtverket.se.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar