Gå direkt till innehållet

Publicerad 2 Mars, 2017

Blekinges forskningsparker får EU-medel för att utveckla testbäddar och effektivare transporter

Strukturfondspartnerskapet i Skåne Blekinge har vid sitt sammanträde den 2 mars prioriterat de projekt som ska få medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Två projekt i Blekinge tilldelas totalt drygt 13 miljoner av de totalt 29 miljoner kronor som fördelas i regionalfonden.

– De projekt vi prioriterat ska stärka forskning och utveckling vid Blekinges två forskningsparker, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge och vice ordförande i strukturfondspartnerskapet. Projekten finns inom Blekinges styrkeområden IT/telekom, e-hälsa och marin teknik samt inom logistik och distribution.

De två insatser som prioriteras att få medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden är

Testarena Blekinge
Blue Science Park i Karlskrona ska driva projektet Testarena Blekinge med syftet att utveckla öppna testarenor i tre fokusområden: marin teknik, IT/telekom och e-hälsa för att forskningen bättre ska kunna nå ut till företag och därigenom skapa tillväxt. Projektet kommer att fram till år 2020 omsätta 24 miljoner kronor. Förutom Region Blekinge som anslagit 2,25 miljoner kronor bidrar Länsstyrelsen Blekinge med 750 000 kronor. Resterande finansieras av Blue Science Park.

Sex utvecklingsprojekt med doktorander och forskare kommer att arbeta tillsammans med företag. Utvecklingsprojekten ska drivas inom områdena Internet of Things, IT-säkerhet, arbete under vatten, detektering i botten, ny teknik för äldre och vård på distans. Projekten ska även utveckla metoder för tester och verifiering som ska utgöra grunden för testbäddsverksamheten inom ramen för varje test-arena. Med hjälp av erfarenheterna från de sex utvecklingsprojekten ska projektet utveckla innovationsmiljön genom att skapa test-arenor inom vart och ett av de tre fokusområdena.
Projektet startar 1 april 2017 och pågår till 31 mars 2020.

CLOUD – Samarbete inom logistik och distribution
Netport Science Park i Karlshamn driver projektet CLOUD som syftar till att effektivisera transporter dörr-till-dörr i transportkorridoren Baltic Link mellan Skandinavien och Polen med fokus på godsflöden via Matric Stena Lines hamnterminal i Verkö hamn i Karlskrona och hamnen i Gdynia. Målet är att effektivisera och samtidigt främja en minskning av vägtransporterna till förmån för ökade järnvägstransporter i syfte att minska transporternas koldioxidutsläpp. Projektet kommer att testa en IKT-lösning i operativ miljö för att åstadkomma ett effektivare godsflöde i syfte att minska transporternas energiförbrukning och klimatpåverkan och därmed belastning på miljön.

Detta ska åstadkommas bland annat genom att:
- flytta godstrafik från väg till järnväg i en intermodal lösning
- öka fyllnadsgraden av last på färjorna
- bättre förutse och hantera avvikelser i planerat flöde
- öka samlastning
- förmå åkerier att övergå till HVO 100 förnybar och fossilfri diesel.

Projektet omsätter omkring 2,1 miljoner kronor. Hälften kommer från Europeiska utvecklingsfonden och den andra hälften från Vinnova. Projektet pågår till 30 juni 2018.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar