Gå direkt till innehållet

Publicerad 18 December, 2015

Blekinges kollektivtrafik jämförs i SKL:s rapport Öppna jämförelser

 

SKL har för andra året gjort jämfört hur kollektivtrafiken ser ut i Sveriges olika regioner.

Den aktuella mätningen grundar sig på statistik från 2014. Som SKL själv påpekar i rapporten får man läsa den med försiktighet, både när det gäller tillförlitligheten i de siffror som ligger till grund för jämförelserna, men även när det gäller de skillnader som finns mellan storstadsregioner och mindre regioner, exempelvis befolkningstäthet och avstånd.

Rapporten inriktar sig på fem områden: Utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet, nöjdhet och ekonomi. Med eventuella felaktigheter i statistiken i åtanke kan man för Blekinges del dra följande slutsatser.

Utbud och resande: Beläggningen är mycket bra jämfört med övriga Sverige, medan antal utbudskilometer är lågt på grund av att vi bor i en liten region. Dock är det svårt att jämföra utbudskilometer då det fortfarande är osäkerhet i siffrorna.

Miljöpåverkan: När det gäller miljöpåverkan visar det låga siffror för Blekinge. Skulle mätningen gjorts idag skulle vi ligga i toppen. Detta beror på att Blekingetrafikens nya bussavtal, som bland annat innebar bussar med fossilfritt bränsle, trädde i kraft en bra bit in på år 2014. I stort sett hela Blekingetrafikens busstrafik drivs idag på fossilfritt bränsle.

Tillgänglighet: inom detta område var vi bäst förra mätningen. I denna mätning har vi fått betydligt hårdare konkurrens. Sedan det nya bussavtalet trädde i kraft förra året är även Kustbussarna anpassade för funktionsnedsatta, vilket innebär högre poäng inom denna kategori än vad rapporten visar.

Nöjdhet: Nära 70 procent av resenärerna är nöjda med kollektivtrafiken i Blekinge. Det placerar oss i toppen av listan.

Ekonomi: I rapporten hamnar Blekinge på en 3:e plats när det gäller låga kostnad per invånare, cirka 1200 kronor per invånare. Den låga siffran beror på bokföringstekniska åtgärder som genomfördes i samband med att verksamheten överfördes från Blekingetrafiken AB till Region Blekinge. Kostnaderna idag är ungefär 1600 kronor per invånare.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar