Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 15 Juni, 2017

Blekinges unika solkarta visar hur mycket el du kan producera på ditt hus

Nu kan du lätt själv se hur mycket solenergi ditt hus kan producera. Länsstyrelsen i Blekinge och Energikontor Sydost tagit fram en solkarta som förenklar för de husägare som är intresserade av att sätta upp solceller på sitt tak. Blekinge ett av de första länen med en länstäckande solkarta i 3D. Kartan visar solinstrålningen på varje enskilt hustak och det gör att husägare snabbt kan få en bild av hur mycket solenergi deras hus kan producera.

Antalet installerade solenergianläggningar ökar årligen i Blekinge och denna trend förväntas fortsätta. För att på ett enkelt och tydligt sätt visa potentiell solenergiutvinning har Länsstyrelsen och Energikontor Sydost med stöd av Energimyndigheten tagit fram en länstäckande solkarta. Solkartan omfattar alla fem kommuner i länet.

Förhoppningen är fler stimuleras att installera solceller i solstarka Blekinge.

På tak och fasader
I solkartan kan även fastighetsägare få en bild om förutsättningarna för att placera solceller på husets fasader. I verktyget är det möjligt att vrida och vända på byggnaden. Den skuggande effekt av vegetation finns inte med i kartan vilket behöver beaktas när man tittar på husets potential.

- Solkartan är en interaktiv webbtjänst och genom att klicka på en byggnad ser man hur mycket solenergi som landar på tak och fasader, samt hur många kilowattimmar som man kan få ut. Solkartan Blekinge är i 3D eftersom data även finns för fasaderna. Detta öppnar för framtida möjligheter att utvinna solenergi från hela byggnadskroppen och inte bara från takytorna, säger Annica C. Lindh, Energikontor Sydost.

Kolla på solkartan här.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory