Gå direkt till innehållet

Publicerad 11 September, 2015

Hälsa och skolan på agendan under e-dagen 2015

För att följa upp arbetet med den regionala digitala agendan hålls det årligen en e-dag. 2015 års version gick på temat skola och e-hälsa. Cathrin Frisemo, entreprenör, författare och expert inom digitaliseringen av samhälle och arbetsliv, talade om vikten av att den digitala utvecklingen tar avstamp i skolan, Sveriges största arbetsplats och även den första som barnen möter på vägen mot vuxenlivet. Cathrin Frisemo förklarade varför lärarna är nycklarna till framgångsrik digitalisering av Sverige. Hon poängterade också att tid och plats inte är viktigt. ”När, var och hur vi jobbar kvittar – det som räknas är det vi levererar.” Det går att sitta på Kaninholmen med fötterna i vattnet och samtidigt ha global konferens med andra över hela världen - ungdomarna behöver ju inte alls flytta från Blekinge.”

Lisa Lejhall, rektor för Saltöskolan i Karlskrona, berättade om den digitala resa skolan gör för att flytta in på nätet. Än har de inte flyttat in helt men de har i alla fall ett digitalt rum. Lisa poängterade at det är viktigt med en engagerad ledning som inte befinner sig på läktaren. Ledningen måste kunna tekniken för att kunna göra aktiva val och vara trovärdiga.

Vill du se föreläsningarna om digitaliseringen i skolan – klicka här.

Niclas Melin, Netport Science Park, tipsade om konferens om nya digitala lärmiljöer som riktar sig till människor som är intresserade av frågan och vill träffas för att bolla nya idéer – om du är intresserad läs mer i facebookgruppen Digitala lärmiljöer.

På temat Du nya sköna e-hälsovärld inledde Johan Assarsson, VD på Inera AB, med att göra en historisk resa om hälsa och sjukvårdens bakgrund eftersom hälso- och sjukvården historiskt sett varit sluten med gamla hierarkiska system. Samhällets krav på vård och omsorg ökar men resurserna är oförändrade. I takt med att befolkningen blir äldre ökar utmaningen. Om vi fortsätter som vi gjort tidigare kommer vi framöver behöva 225 000 nya medarbetare i vård och omsorg samtidigt som många som jobbar inom området idag går i pension. Genom att dra nytta av möjligheterna med e-hälsotjänster kan vi effektivisera verksamheten och öka nyttan samtidigt som patientsäkerheten blir bättre.

Peter Anderberg teknologie doktor i tillämpad hälsoteknik på BTH berättade om den tekniska delen av Horizon 2020 projektet Miami som handlar om att få personer med demens att klara vardagen och få bättre livskvalitet med hjälpa av modern teknik.

Anna-Lena Cederström, regiondirektör, sammanfattade dagen genom att trycka på vikten av samverkan och att vi delar samma bild av vad det är vi vill åstadkomma. ”Det är viktigt med gemensamma forum så att vi kan dela samma bilder. Genom samverkan över alla möjliga gränser med digitaliseringens möjligheter med öppenheten som drivkraft - vi fortsätter vår resa Blekinge 3.0.”

Vill du se föreläsningarna om e-hälsa – klicka här.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory