Gå direkt till innehållet

Inga taggar hittades.

Publicerad 24 November, 2016

En östlig sträckning av höghastighetsbanan ger fler resenärer och ökad godskapacitet

Nätverket Höghastighetsbanan.se jobbar för att få till en höghastighetsbana med östlig sträckning, via Växjö. Under onsdagen genomfördes ett frukostmöte i Riksdagshuset för bland andra ordförande och ledamöter från Trafikutskottet.

- Det viktigaste nu är att Trafikverket får ett direktiv att studera den östliga sträckningen som ett alternativ till den av Sverigeförhandlingen föreslagna sträckningen, menar Regionstyrelsens ordförande Christina Mattisson (S) och kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona Patrik Hansson (S).

Under frukostmötet presenterades de tydligaste argumenten för en östlig sträckning där ökad kapacitet och effekt låg i fokus.
- En östlig sträckning via Växjö skulle innebära fler resenärer på höghastighetsbanan vilket leder till att södra stambanan i högre utsträckning kan användas till godstrafik, säger Patrik Hansson.


- Höghastighetsbanan i en östlig sträckning skapar möjlighet till regionförstoring,  tillväxt och utveckling i hela södra Sverige och den ger också en större samhällsekonomisk och regionalekonomisk nytta jämfört med Sverigeförhandlarnas förslag, säger Christina Mattisson.

Henrik Andersson, Sweco, och kommunstyrelsens ordförande i Växjö Bo Frank (M) lyfte också möjligheterna att bygga banan i etapper samt få snabb regiontrafik som viktiga argument. Även IKEA var på plats och Gudmund Vollbrecht gav ett näringslivsperspektiv på en östlig sträckning. 

Rapport - Hur maximera samhällsnyttan av ny järnväg?

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar