Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 10 Oktober, 2016

EU-kommissionen väljer ut Blekingeprojekt

EU-kommissionen har valt ut två projekt som idag presenteras för regeringsrepresentanter vid EU-kommissionen i Bryssel – ett från Italien och ett från Blekinge, Sverige. Båda projekten bidrar till resultaten inom Europeiska Socialfondens så kallade sysselsättningsinitiativ och arbetar med att hjälpa unga in på arbetsmarknaden. Målgruppen är de unga kvinnor och män som varken arbetar eller studerar.

Blekinges projekt – Blekinges Unga Lyfter 2.0 – är med sina 2.500 deltagande ungdomar Sveriges största projekt i Europeiska Socialfondens sysselsättningsinitiativ. Projektet är också särskilt intressant eftersom så många samhällsaktörer tillsammans samarbetar mot ett gemensamt mål. Genom att samla sina resurser och dra lärdom och inspirera varandra ökar effekten av aktörernas samlade insatser.

Kommunerna har samlat sig bakom namnet Navigatorcentrum och möter unga som varken arbetar eller studerar på lokala mötesplatser. Men vägen ut från de lokala Navigatorcentrumen går till hela Blekinge. Kommunerna kallar det Blekingemodellen. Exempelvis kan en ung Olofströmsbo erbjudas praktik i Karlshamn, arbetslivsinriktad rehabilitering i Karlskrona, ett arbete i Ronneby eller hjälp att starta eget företag på hemorten.

När en Blekingeaktör provar ett koncept som visar sig vara lyckat kan andra aktörer antingen dra nytta av de aktiviteter som bedrivs genom att skicka deltagare till de andras aktiviteter – eller helt sonika sno russinen ur kakan för att designa en egen variant av det som visat sig fungera bra. 

Ett bra exempel är ”1 timme 3 företag” som Navigatorcentrum i Karlskrona byggde upp. Alla Navigatorcentrum i de andra Blekingekommunerna har tagit efter konceptet och gjort det till sitt eget, säger Magnus von Schenck, samverkansledare på Region Blekinge.
Vid ett annat tillfälle arrangerade Karlshamns Navigatorcentrum en heldag om situationen på arbetsmarknaden för unga med funktionsvariationer. Det drog de andra Navigatorcentrumen nytta av genom att låta sina deltagare vara med på evenemanget i Karlshamn. Navigatorcentrum i Ronneby passade till och med på att fylla en hel buss så att alla som ville kunde åka med. Det blev totalt 200 deltagare vilket svämmade över alla förväntningar.

Blekinges samverkan för unga syns framförallt genom alla aktiviteter som genomförs för de som varken arbetar eller studerar. Besök gärna ditt lokala Navigatorcentrum för att få veta mer!

Navigatorcentrum Sölvesborg

Navigatorcenrum Olofström

Navigatorcentrum Karlshamn

Navigatorcentrum Ronneby

Navigatorcentrum Karlskrona

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

Det går inte att kommentera detta inlägg.