Gå direkt till innehållet

Publicerad 7 Mars, 2017

Få kvinnor på vd-poster och i styrelserummen

Endast 11 procent är kvinnor på vd-posterna i Blekinges aktiebolag. Andelen företag med kvinnor på styrelseposter är 34 procent. Det visar en undersökning som Almi Företagspartner gjort.

Andelen kvinnor har ökat något jämfört med motsvarande undersökning som genomfördes 2013, men förbättringen sker långsamt. I 11 procent av länets aktiebolag sitter en kvinna som vd. I 34 procent av aktiebolagen med minst två styrelseledamöter återfinns minst en kvinna i styrelsen. Det är en förändring från 2013 då motsvarande andelar var 8 respektive 32 procent. På nationell nivå visar undersökningen att högst andel kvinnor i styrelser finns inom vård och utbildning och lägst inom industri och tillverkning. Undersökningen omfattar företag med över 5 miljoner kronor i omsättning och över fem anställda, fördelningen i styrelser avser aktiebolag som har två eller fler ordinarie ledamöter.

– Ökningen är blygsam men går åt rätt håll. Det finns en stor potential för tillväxt i att utveckla företagsamheten hos kvinnor, såväl i styrelsearbete, ledande befattningar som i eget företagande, säger Martin Åkesson, vd Almi Företagspartner Blekinge

Utbildning och aktivt arbete ger resultat
Även om ökningen av kvinnors representation i bolagsstyrelser under de fyra åren varit blygsam finns exempel på en snabbare utveckling.

– I våra kundrelationer sätter vi ofta fokus på vilken nytta aktivt styrelsearbete ger och vikten av att rekrytera rätt. Vi vet att styrelseutbildningar och liknande insatser bidrar till att man ökar sina styrelseuppdrag och att aktivt arbete med frågan ger resultat, säger Martin Åkesson.

Företag inom vård och utbildning har högst andel kvinnor i styrelserna
Den nyligen genomförda undersökningen visar på nationell nivå bland annat att:

  • 13 % av aktiebolagen har en kvinna som VD.
  • 37 % av aktiebolagen finns minst en kvinna i styrelsen.
  • 69 % av aktiebolagen inom vård och utbildning har minst en kvinna i sin styrelse. Det är den bransch som har högst representation av kvinnor. Därefter kommer aktiebolag inom kultur, nöje och fritid med 54 %. Aktiebolag inom hotell och restaurang och inom tjänstesektorn har över 40 % representation av kvinnor. Lägst andel återfinns bland aktiebolag inom industri och tillverkning med 27 %. 

Gotland och Stockholms län i topp
Aktiebolagen på Gotland och i Stockholms län har högst andel kvinnor som vd och nästan hälften av företagen på Gotland har minst en kvinna i sin styrelse. Stockholms och Uppsalas län har en högre andel kvinnor som vd än riksgenomsnittet.

Kvinnors representation i små och medelstora aktiebolag i Sverige

 

Fakta om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Attityd i Karlstad AB på uppdrag av Almi Företagspartner och bygger på data från UC och omfattar närmare 100 000 aktiebolag som har minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda. Fördelningen i styrelser avser aktiebolag som har två eller fler ordinarie ledamöter, totalt ca 50 000 aktiebolag. Undersökningen har genomförts 2013 och 2017.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar