Gå direkt till innehållet

Publicerad 16 Mars, 2016

Fler tågavgångar, fler båtlinjer och kortare restider

Region Blekinges styrelse beslutade under onsdagen om ett nytt trafikförsörjningsprogram för Blekinge. Åtgärderna i programmet ska öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet i regionen genom bland annat flera tågavgångar, kortare restider, bättre landsbygdstrafik och en utbyggnad av båttrafiken för arbetspendlare och turister.

Trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på Blekingestrategin och ska bidra till utveckling och tillväxt i regionen. Programmet anger riktningen för hur Blekinges kollektivtrafik ska utvecklas i framtiden. Kollektivtrafiken ska bidra till att ge människor ökad valfrihet att kunna välja var de vill bo. Den ska också öka tillväxt genom att kommunikationer till större städer förbättras - till nytta för arbetspendlare och företag - samt minska klimatbelastningen genom att bilresandet minskar och kollektivtrafik drivs med förnyelsebara drivmedel.

Det ska bland annat ske genom tätare tågavgångar, snabbare bussar från orter utanför stadskärnorna och en utbyggnad av skärgårdstrafiken för såväl pendlare som turister.

– Vi ska göra det enklare för människor att pendla med kollektivtrafiken, säger Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande. Därför arbetar vi för att minska restiderna och förbättra kollektivtrafiken på landsbygden.

Idag är alla bussar och tåg tillgänglighetsanpassade. Inriktningen är att även tillgänglighetsanpassa större hållplatser i Blekinge.

– Kollektivtrafiken är viktig för att göra Blekinge attraktivare, säger Christina Mattisson (S) ordförande i Region Blekinge. Vi vill att människor ska kunna resa kollektivt till och från arbete och studier men också till platser utanför regionen. Det är nödvändigt att fler reser kollektivt så att vi når Blekinges miljömål.

Trafikförsörjningsprogrammet finns att läsa här.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar