Gå direkt till innehållet

Publicerad 29 Juni, 2017

Ge dina synpunkter på hur Blekinges infrastruktur ska utvecklas

Ett förslag till länstransportplan finns nu ute på remiss. I planen finns förslag på satsningar i Blekinges infrastruktur fram till år 2029. Synpunkter på remissförslaget kan lämnas fram till och med den 2 oktober till kansli@regionblekinge.se.

Förslaget till länstransportplan för Blekinge 2018-2029 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns att läsa på Region Blekinge webbplats www.regionblekinge.se/infrastruktur-trafik/laenstransportplanering/, se nedladdningsbara dokument till höger på sidan.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar