Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 13 Juni, 2016

Hästnäringen i Blekinge bidrar till nya företag och arbetstillfällen

Hästnäringen är ett ganska dolt företagande i Blekinge, men sysselsätter flera hundra personer runt om i länet. Bara i Karlshamns kommun arbetar sammanlagt nästan 200 personer på hel- eller deltid inom näringen.

Projektet Hästnäringen i Blekinge län ska stärka och skapa bättre förutsättningar för företagande inom hästnäringen där deltagarna ska få kunskaper och möjligheter att utveckla sina företag för en bredare marknad.  Projektet ska även underlätta för de som driver verksamhet på hobbynivå att starta företag.

Projektet grundar sig i en förstudie som genomfördes i Karlshamns kommun 2013 och har utvecklats till att omfatta hela Blekinge.

Maria Hjelm Nilsson är projektledare sedan starten:

- Jag är själv företagare i hästbranschen och när jag flyttade till Karlshamn ville jag fortsätta med företaget, men insåg att inställningen och attityden behövde ändras gentemot hästföretagare. Det fanns för lite förståelse bland politiker och tjänstemän om att det är ett företagande, man såg det mer som en Maria Hjelm Nilsson är projektledare på Karlshamns kommun.hobbyverksamhet. För att öka den allmänna kunskapen om hästnäringens betydelse var jag med och startade förstudien för tre år sen, som blev grunden till det nuvarande projektet.

Vilken typ av företag är med i projektet?

– De flesta företagen är enmansföretag, på hel- eller deltid oavsett omsättning. Vi har också ett antal fåmansföretag, men det är få hästföretag i Blekinge som har fler än två anställda. Många har inte alltid de bästa förberedelserna eller tankesättet för att det ska bli ett lönsamt företag, säger Maria och fortsätter: Där kan projektet göra olika insatser och hjälpa till, exempelvis stimulera att enmansföretagarna samverkar. Om något företag uttrycker att de vill ha kontakter med andra inom branschen så försöker jag ge dem kontaktvägar till varandra.

På vilket sätt kan hästnäringen stärka besöksnäringen i Blekinge?

– Hästnäringen skulle kunna bli en större del i besöksnäringen genom paketering av upplevelser, men då behövs någon form av utbildningsinsats. Hästnäringen ligger efter i det tänket jämfört med andra företag i besöksnäringen. Det finns dock några hästföretagare i Blekinge som redan jobbar inom besöksnäringen genom att erbjuda turridning och vandrarhem. Det finns en stor utvecklingspotential för hästföretagen om de satsar på affärsutveckling och upplevelser, till exempel att kombinera häst med logi, restaurangbesök och båttur.

Det vi har gott om i Blekinge är plats och fantastiska förutsättningar att hålla häst, men Blekinge län måste synas mera, konstaterar Maria.

Hur jobbar ni med jämställdhet och integration i projektet?

– På ett sätt är hästsporten jämställd genom att män och kvinnor tränar och tävlar på lika villkor, men däremot har idrotten en överrepresentation av tjejer. Vi jobbar på att försöka få in fler killar i ridsporten, inte minst eftersom många ensamkommande barn och ungdomar är killar. Vi har bland annat haft en aktivitet på Sölvesborgs ridklubb där ensamkommande ungdomar fick möjlighet att testa på ridning, se stallet och se hur hästvärlden går till. Det var en väldigt lyckad aktivitet, berättar Maria.

Till sist, var ligger drivkraften hos dig som projektledare?

– Drivkraften hos mig ligger i att underlätta för hästföretagarna i Blekinge. Det får inte vara så krångligt och det måste gå att tjäna pengar och leva på sitt företagande. För att det målet ska nås måste attityden och inställningen till hästföretagande förändras. Det är min övertygelse att det måste in mer kunskap och förståelse i alla kommunala förvaltningar, politiken och hos allmänheten för att hästnäringen ska kunna utvecklas fullt ut.

Läs mer om projektet i Region Blekinges nyhetsbrev, på Hästnäringen i Blekinges webb eller på Karlshamns kommuns webbplats.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

Det går inte att kommentera detta inlägg.