Gå direkt till innehållet

Publicerad 2 Mars, 2018

Handslag för ökad delaktighet i EU

Fredagen den 2 mars 2018 tar EU-minister Ann Linde och Småland Blekinge Halland South Sweden i hand på att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring beslut som fattas på EU-nivå.

Som representant för hela Småland Blekinge Halland genomför Robert Olesen (S), 1:e vice ordförande i Region Kronobergs regionstyrelse handslaget med EU-minister Ann Linde klockan 11.55 i Gislaveds kommunhus.

- EU påverkar vår vardag i stor utsträckning. Därför är det viktigt att stärka kunskapen, engagemanget och framförallt delaktigheten kring beslut som fattas på EU-nivå, säger Robert Olesen (S).

EU-handslaget sker som ett resultat av utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10). Utredningen visade att EU-kunskapen i samhället är låg, kanalerna för delaktighet i EU:s beslutsprocess måste förbättras och att informationen om EU måste bli tydligare. Regeringen vill nu samarbeta med centrala aktörer för att öka kunskapen och skapa bättre möjligheter för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut.

Handslaget innebär att medlemmarna i Småland Blekinge Halland South Sweden åtar sig att genomföra följande insatser och aktiviteter framöver.

Delaktighet/insyn

  • Utveckla rutiner för påverkansarbete i EU-frågor
  • Fördela ansvar i medlemsorganisationerna för ett ökat deltagande i europeiska samarbeten
  • Öka finansieringen från EU inom prioriterade områden

Information

  • Nyttja och samarbeta mer med existerande arenor för information om EU
  • Se över hur medlemmarna i Småland, Blekinges och Hallands Brysselkontor sprider information om EU

Kunskap

  • Arbeta för att höja kunskapen om EU hos politiker och tjänstepersoner genom utbildningar och nyhetsbrev

EU-handslagets innehåll och innebörd kommer att uppmärksammas vid Europaforum Småland Blekinge Halland som genomförs i Alvesta 9 maj.

Medlemsorganisationerna i Småland Blekinge Halland South Sweden är:
Regionförbundet i Kalmar län
Region Blekinge
Region Halland
Region Jönköpings län
Region Kronoberg
Landstinget i Blekinge län
Landstinget i Kalmar län
Blekinge Tekniska Högskola
Jönköping University
Linnéuniversitetet

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar