Gå direkt till innehållet

Publicerad 1 Juli, 2016

Indelningskommittén: tre nya län 1 januari 2019.

Indelningskommittén föreslår i ett delbetänkande att tre nya län bildas i Sverige 1 januari 2019: Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län. Kommitténs bedömning är att det finns en politisk acceptans för den nya indelningen i de berörda länen och att den därför kan träda i kraft efter nästa val. De nya länen som föreslås är:

  • Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län läggs samman till Norrlands län,
  • Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län läggs samman till Svealands län
  • Västra Götalands och Värmlands län läggs samman till Västra Götalands länKarta med den nya föreslagna länen.

Indelningskommittén ska nu arbeta vidare med sitt slutbetänkande som ska lämnas senast den 31 augusti 2017. I det betänkande ska det finnas ett förslag hur man tänker sig resten av Sverige. Den indelningen kan tidigast träda i kraft 1 januari 2023 beroende på hur riksdagen röstar i frågan.

Läsa mer om frågan i Region Blekinges nyhetsbrev eller på Indelningskommitténs webbplats.

För Blekinges del innebär detta alltså ingen större tillhörighet till 2019. Detta beroende på att det fortfarande är för stor oenighet i södra Sverige om hur en ny indelning ska se ut. Däremot kommer Region Blekinge och Landstinget Blekinge den 1 januari 2019 att slås ihop till en så kallad regionkommun. Val till ledamöter i den nya regionkommunen Blekinge kommer att ske i september 2018.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar