Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 30 Mars, 2016

Infrastrukturen i Sydsverige måste byggas ut

Regeringen och Trafikverket måste inse att Blekinges strategiska läge är till nytta för hela Sverige. Det var huvudbudskapet när regionråd Christina Mattisson (S) på onsdagen talade på näringsdepartementets remissmöte angående inriktning för planering av infrastrukturen för Sveriges transporter.

Näringsdepartementet och infrastrukturminister Anna Johansson anordnade under onsdagen en hearing kring inriktningen för Sveriges infrastrukturplanering. Christina Mattisson inledde med att beskriva Sydsveriges gemensamma prioriteringar utifrån det positionspapper som regionerna enats kring (se länk).  De politiska representanterna från regionerna i Sydsverige, det vill säga Blekinge, Skåne, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Halland, framförde därefter sina krav för att transporter till och från svensk industri och svenska företag ska vara konkurrenskraftiga.

– Vårt strategiska läge gör att ett starkt Blekinge och ett starkt Sydsverige gynnar hela Sveriges tillväxt och utveckling, säger Christina Mattisson (S), regionråd. Vi vill samverka med staten, kommunerna, näringslivet och andra aktörer för att på bästa sätt ge förutsättningar för Blekinges, Sydsveriges och Sveriges utveckling.

Vid mötet framförde Christina Mattisson behovet att framkomligheten på E22 blir bättre och sträckan mellan Lösen och Jämjö snarast måste börja byggas, under 2019. Dessutom framförde hon kravet på att den samhällsekonomiskt lönsamma Sydostlänken måste tas med i infrastrukturplaneringen och att byggandet måste påbörjas snarast.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar