Gå direkt till innehållet

Publicerad 29 Oktober, 2015

Infrastrukturkommissionen visar på olika möjligheter att investera i svensk infrastruktur

E22 var i ramljuset när infrastrukturkommissionen den 28 oktober presenterade sin slutrapport. Kommissionen har haft i uppgift att visa på olika möjligheter att effektivisera och öka omfattningen av investeringar inom infrastruktur.

Kommissionen föreslår i sitt arbete ökade möjligheter för AP-fonderna och andra pensionsbolag att placera pengar i infrastruktur. Allan Larsson, tidigare finansminister, menar att det finns ett överskott på pengar och stort behov av tillväxt i landet och det är bättre att inom statens ramar för infrastruktur placera pengarna i Sverige istället för utomlands. Kommissionens ordförande Björn Hasselgren uppmanade infrastrukturministern Anna Johansson att i kommande transportpolitiska proposition ange former för alternativa upphandlingar, organisation och  finansieringslösningar för större projekt. Infrastrukturministern svarade att det finns behov av att förbättra nuvarande modeller för att beräkna samhällsnytta i projekten och hon var öppen för att pensionskapital kan användas.

Två case redovisades: en utbyggd och elektrifierad E22 och ny höghastighetsbana mellan Oslo och Stockholm. När det gäller E22 har kommissionen studerat en delsträcka mellan Kalmar och Oskarshamn med elektrifiering av E22 för lastbilstrafik, vilket skulle vara ett fullskaleprojekt för Sverige. Eldriften är 80 procent effektivare än diesel. Med en lånefinansiering och brukaravgift skulle vägen vara utbyggd inom åtta år. Harald Hjalmarsson (M), vice ordförande i regionförbundet i Kalmar län, menar att det finns ett klart behov av att investera även utanför storstadsregionerna. Pensionskapital och andra planeringsmodeller kan därvid behövas för att exempelvis bygga ut E22. Det finns en samhällsekonomisk vinst att hämta i detta i form av minskad arbetslöshet, motverkad urbanisering etc., som inte dagens kalkyler förmår visa.

Slutrapporten kan hämtas från www.infrastrukturkommissionen.se

Infrastrukturkommisssionens ledning består av;
Björn Hasselgren, KTH, Stefan Attefall, tidigare civil- och bostadsminister, Maria Wetterstrand, tidigare språkrör, Pia Kinhult, tidigare regionråd i Skåne och Allan Larsson, tidigare finansminister.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar