Gå direkt till innehållet

Publicerad 1 September, 2015

Infrastrukturministern besökte Blekinge

På inbjudan av regionråd Christina Mattisson och landshövding Berit Andnor Bylund besökte infrastrukturminister Anna Johansson Blekinge måndag 31 augusti. Några efterlängtade besked gällande för länet viktiga infrastruktursatsningar hade ministern inte med sig, men hon delade analysen om att Blekinge ligger helt rätt till när svenskt utbyte med andra länder allt mer skiftar mot östra Europa och mot Asien.

Under dagen träffade Anna Johansson både offentliga och privata aktörer som alla upprepade samma budskap. För att Blekinge och Sverige ska kunna dra nytta av utvecklingen och bibehålla sin konkurrenskraft behövs mer stöd för att utveckla transportsystemet i sydöstra Sverige. Järnvägsförbindelsen Sydostlänken samt en utvecklad E22 lyftes fram under hela dagen som ytterst viktiga satsningar. Att den planerade höghastighetsbanan i södra Sverige får en så östlig dragning som möjligt är också en fråga där det råder stor enighet om i Blekinge och våra grannlän.

Det viktiga är att tänka i systemlösningar, att analysera och planera utifrån helhetsperspektiv där det kortväga och långväga måste vägas in likväl som näringslivets som privatpersoners transporter och resor, poängterade Jonas Knutsson från Volvo Cars i Olofström.

Anna Johansson hänvisade till det påbörjade arbetet inför en ny nationell plan för transportsystemet i Sverige som ska börja gälla från 2018. Trafikverket håller nu på att förbereda sina första underlag inför en proposition från regeringen till riksdagen under våren 2016.

Vi får inte slå av på farten nu, dagens möten med Blekingeaktörer visade att vi är med på banan, men vi behöver fortsätta att föra fram vår sak och vara proaktiva gentemot bland annat Trafikverket. Det avgörande blir om vi kan tala med en röst för hela Blekinge, säger regionråd Christina Mattisson.

Infrastrukturministern poängterade också att det gäller för regeringen att hitta de satsningar som ger mest nytta för pengarna och att miljöfrågorna i förhållande till transporter är nyckelfaktorer som styr planeringen.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar