Gå direkt till innehållet

Publicerad 24 April, 2015

Infrastrukturministern inbjuds komma till Blekinge

Regionråd Christina Mattisson bjuder tillsammans med landshövding Berit Andnor Bylund infrastrukturminister Anna Johansson till Blekinge. I sin inbjudan skriver de:

"Sedan Berlinmurens fall har vårt län vuxit i betydelse för Sveriges handel med andra stater. Detta trots att OECD-rapporten för Småland-Blekinge pekar på brister i väg- och järnvägsinfrastrukturen som gör att vi har sämre tillgänglighet till europeiska marknader än regioner som ligger geografiskt längre bort.

Till Blekinges fördel talar vårt strategiska läge med närhet över Östersjön till befolkningscentra i centrala och östra Europa. Via Blekinge kan Sverige möta upp det ökade godsflödet mot Polen och andra växande ekonomier. Ett flöde som Trafikverket bedömer kan komma att överstiga det mot Västeuropa redan år 2030."

De frågor som regionrådet och landshövdingen vill prata om är bland annat Sveriges transportkorridorer genom Blekinge till andra sidan Östersjön, Sydostlänken och vad som behövs för att Blekinge kan öka närheten och korta restiderna till tillväxtmotorerna Stockholm och Öresundsregionen.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar