Gå direkt till innehållet

Publicerad 4 April, 2018

Innovation och regional samverkan i fokus när statssekreterare besökte Blekinge

Under onsdagen fick Blekinge besök av statssekreterare Elisabeth Backteman från näringsdepartementet. Temat för dagen var samverkan och samarbete för regional tillväxt, innovation samt Blekinges styrkeområden och utmaningar.

- Regeringen för en löpande dialog med alla regioner om aktuella frågor. En viktig del i detta är också att besöka de olika regionerna för att på plats få en bättre inblick i hur man arbetar med frågor av betydelse för den regionala utvecklingen, säger Elisabeth Backteman, statssekreterare näringsdepartementet.

Med på besöket var även en delegation med representanter från näringsdepartementet, utbildningsdepartementet samt Tillväxtverket.

På förmiddagen stod en djupdykning i det unika samarbetet mellan Ericsson och Blekinge Tekniska Högskola på agendan. Deras student- och utbildningssamarbeten är ett gott exempel på samverkan mellan näringsliv och utbildningsaktörer som bidrar till att skapa en attraktiv region och ett expansivt näringsliv.

Eftermiddagen bestod av en introduktion till Blekinges regionala utvecklingsstrategi, Attraktiva Blekinge, samt en presentation och efterföljande dialog om TechTanks och Blue Science Parks verksamheter.

- Region Blekinge imponerar med sitt regionala ledarskap och tydliga fokus på de styrkeområden man identifierat. Det handlar dels om hur regionen kraftsamlar de resurser som finns på lokal, regional och nationell nivå för att utveckla redan starka områden. Och dels om att Region Blekinge framgångsrikt iklätt sig rollen som processledare och fått berörda aktörer att arbeta ihop mot samma mål till gagn för hela länets hållbara utveckling och tillväxt, säger Elisabeth Backteman.

Genom samverkan och samhandling skapar aktörer i Blekinge tillsammans en stark och växande region.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar