Gå direkt till innehållet

Publicerad 8 Februari, 2017

Jordbruksverket utlyser 8 miljoner till projekt inom måltid och kulturplatser

Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt som skapar regionala och lokala måltidsupplevelser i kulturhistoriska miljöer, till exempel kulturreservat, museer, kulturhistoriska besöksmål, världsarv eller hembygdsgårdar.

Projekten ska bidra till ett eller flera av dessa områden:

  • Utveckling av turism genom att skapa måltidsupplevelser med regionalt och lokalt producerade råvaror och produkter i kulturhistoriska miljöer.
  • Stärka intresset för och sprida kunskap om regionala och lokala mattraditioner samt kopplingen mellan livsmedelsframställning och landskap.
  • Utveckla distributionskanaler och användning av regionalt eller lokalt producerade råvaror och produkter i kulturhistoriska miljöer.
  • Projekten ska skapa och utveckla samarbete mellan myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag.
    http://smakasverige.jordbruksverket.se/aktuellt/nyhetsarkiv/utlysningtillprojektforutvecklingavregionalaratter.1555.htm
Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar