Gå direkt till innehållet

Publicerad 27 Juni, 2016

Karlskrona får 35 miljoner av Trafikverket för att skapa bättre möjligheter med kollektivtrafiken

Karlskrona kommun beviljas 35 miljoner kronor för att bland annat anpassa infartsleden till Karlskrona för kollektivtrafik. Pengarna kommer från Trafikverkets så kallade stadsmiljöavtal.

Region Blekinge har genom Blekingetrafiken varit med att planera och ansöka om bidrag för att göra Karlskrona mer anpassat för kollektivtrafik. Planerna har beskrivits i ett av Region Blekinges nyhetsbrev, läs det här. Genom anpassningarna vill kommunen skapa en bättre miljö och skapa mer plats i centrum. Totalt investeras 70 miljoner kronor i tre åtgärder, varav hälften finansieras av Trafikverket. Utöver detta har Karlskrona kommun lovat att i motprestation genomföra ett antal åtgärder, bland andra  planer för bostäder, bygga ut gång- och cykelvägar och skapa en parkeringsstrategi.

De tre åtgärderna är:

  • En ny busshållplats som ska underlätta och snabba upp resandet från och till Gullberna Park
  • Genomföra åtgärder för kollektivtrafiken vid ett nytt resecentrum som byggs vid stationen i Karlskrona
  • Omvandla sista delen av infartsleden mot Karlskrona till en stadsgata med separat bussfil.

- Det här skapar en bättre miljö i Karlskrona och frigör mer plats, menar Magnus Larsson (C), kommunalråd i Karlskrona. Ett viktigt steg mot en hållbar stadsmiljö.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar