Gå direkt till innehållet

Publicerad 2 September, 2015

Kollektivtrafiken ska göra Blekinge attraktivare

Snabba förbindelser till Öresund och Stockholm, utökad båttrafik och minskat bilberoende är några av förändringarna som föreslås i förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram för Blekinge. En remissversion av programmet antogs av Region Blekinges styrelse under onsdagens sammanträde.

Trafikförsörjningsprogrammet innehåller mål och riktning för hur kollektivtrafiken ska utvecklas 2016-2019, med en vision om kollektivtrafiken i Blekinge år 2050. Region Blekinges styrelse vill genom satsningar på kollektivtrafiken öka Blekinges attraktivitet.

– Kollektivtrafiken är ett ytterst viktigt verktyg för att skapa en större arbetsmarknadsregion och öka människors möjlighet att pendla till arbete såväl inom som utanför Blekinge, säger Christina Mattisson, ordförande för Region Blekinge.

De satsningarna som föreslås är bland andra fler och snabbare tåg- och bussförbindelser, ökade pendlingsmöjligheter på landsbygden, eldrift i busstrafiken, bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta, bättre trafikantinformation, bättre tidhållning och bättre möjligheter att samordna resor med cykel och buss.

– Vi vill utveckla kollektivtrafiken till att bli ett efterfrågat alternativ till bilen, säger Christina Mattisson, regionstyrelsens ordförande. Med satsningarna blir Blekinge attraktivare samtidigt som vi får bättre möjligheter att nå Blekinges miljö- och klimatmål.

Remissversionen skickas nu till olika mottagare inom och utanför Blekinge. Remissvaren ska vara inne senast den 15 december 2015. Handlingarna inför styrelsemötet finns att ladda ner från Region Blekinges webbsida.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory