Gå direkt till innehållet

Inga taggar hittades.

Publicerad 3 Mars, 2016

Kommunerna samordnar varudistribution

Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att finansiera ett projekt för att samordna transporter till kommunerna. Genom samordningen kommer transporterna minska och därmed även belastningen på miljön.

Varje år gör kommunerna stora inköp som sedan distributören kör ut till de olika enheterna hos kommunerna. Det gör att en enhet på en kommun, exempelvis ett äldreboende, kan få flera leveranser av ett stort antal lastbilar varje dag som orsaker koldioxidutsläpp, buller och trängsel.

Efter att ha genomfört en förstudie ska nu Energikontor Sydost tillsammans med kommunerna i Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och Bromölla starta upp projektet KoSaVa, Kommunal Samordnad Varudistribution. Projektet syftar till att få till en samlastningscentral där leverantörerna lämnar sin varor och sedan levereras varorna till kommunernas enheter enligt ett schema, exempelvis två gånger i veckan, beror ju på vilken verksamhet som bedrivs på enheterna. Inom projektet ska man även se över upphandlingsregler, lokalisering, samordna kommunernas inköp. Detta ska, förutom att påverka miljön i positiv riktning, även gynna lokala producenter och därmed skapa nya arbetstillfällen i Blekinge.

Målet är att de deltagande kommunerna använder mindre fossil energi och således minskar sina klimatpåverkande utsläpp. Det förväntade resultatet när samlastningscentralerna är etablerade i slutet av 2019 är bland annat att koldioxidutsläppen minskar med 70 procent och att antalet leveranser minskat med 80 procent.

Projektet omsluter totalt 2 660 000 kr. Finansiering från Region Blekinges regionala tillväxtmedel är 465 000 kronor och medfinansiering kommer från ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 1,3 miljoner kronor, Länsstyrelsen i Blekinge 200 000 kronor samt de deltagande kommunerna. För att projektet ska kunna genomföras krävs ett godkännande från ERUF.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory