Gå direkt till innehållet

Publicerad 11 April, 2017

Konferens på temat kulturturism

Den 13 juni anordnas en konferens på temat kulturturism, som sammanfattar utbildningssatsningen, ”När kulturen är resans mål”. Konferensen anordnas av Region Skåne, Region Blekinge och Lunds Universitet och riktar sig till kommunernas kultur- näringslivs- och turismansvariga, politiker och tjänstemän i södra Sverige.

Syftet är att sprida goda exempel från det gånga årets utbildningstillfällen samt ge konferensens deltagare nya kontaktytor och redskap i sitt utvecklingsarbete inom kulturella och kreativa näringar (KKN). Ett övergripande mål för konferensen är att stimulera tvärsektoriell samverkan över politikområdes- och förvaltningsgränser för att bidra till bättre förutsättningar för tillväxt inom kulturella och kreativa näringar, med särskilt fokus på kulturturism. En annan målsättning är att fördjupa och stärka kunskapen hos deltagarna vad gäller kulturella kreativa näringar och kulturturism genom forskningsbaserad kunskap.

Tid: 13 juni, klockan 09.30 - 15.30

Plats: AF-borgen, Stora salen, Lund

Mer information finns via Region Skånes hemsida.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

Det går inte att kommentera detta inlägg.